Biano Pixel

Допълнението Biano Pixel помага на вашите продукти да заемат по-добри позиции в Biano и да привлекат вниманието на заинтересованите потребители. Това е един от най-ефективните инструменти за ремаркетинг, който спестява време на клиентите при търсене на правилния продукт и също така помага за ефективността на кампаниите за електронна търговия.

Прилагане

Значението на ремаркетинга за Biano

Адаптиране на менюто към потребителя

В днешно време има много начини да се помогне на клиента да избере персонализиран продукт. Biano Pixel е решение, което позволява на потребителя да персонализира показването на продукти в Biano.bg въз основа на предпочитанията на потребителя – като се вземат предвид предишните му предпочитания в уебсайта на електронния магазин.

По-добър процент на реализация

Biano Pixel също така помага на електронните магазини да достигнат до клиенти, които са направили покупка или са посетили електронния магазин поне веднъж. Това е един от най-ефективните инструменти за ремаркетинг, който спестява време на клиентите при търсене на продукти и подобрява ефективността на кампаниите за електронна търговия.

По-голяма видимост на вашите продукти в Biano

Като показвате продуктите, които потребителят предпочита, на първите позиции в Biano, можете не само да увеличите значително шансовете си за реализация, но и продуктите ви ще бъдат видими за по-широка аудитория.

Biano Pixel – начин за минимизиране на разходите за поръчки

Персонализираното показване на продукти подобрява цялостното представяне на кампанията. Потребителят намира това, което търси, а електронният магазин продава стоките си на минимална цена.

Ползи

По-голяма видимост в рамките на Biano благодарение на персонализирано предложение

Увеличаване на продажбите и реализациите

Намаляване на разходите чрез персонализиране

Как работи Biano Pixel

Потребителят е разгледал или закупил продукта в електронния магазин с активен Biano Pixel

Класирането на продуктите в Biano.bg се коригира въз основа на параметрите на разглежданите или закупените продукти.

Повишаване на цялостната ефективност на рекламата чрез персонализирано показване на продукти

Искате ли да научите повече?

TODO Account manager

support@biano.bg

Искате ли да научите повече за Biano Pixel и как вашият електронен магазин може да се възползва от него? Свържете се с Annou.

Поръчайте обаждане

FAQ

1. Платена услуга ли е Biano Pixel?

Услугата е напълно безплатна. Прилага се същото CPC ценообразуване, както при нецелевото показване на продукти. Можете да се възползвате от много по-добра реализация.

2. Къде трябва да бъде поставен кодът Pixel?

За да функционира правилно Biano Pixel, кодът трябва да бъде приложен на всички страници на електронния магазин, включително и на последната страница, т.нар. checkout.

3. С какви данни работи Biano Pixel?

Предоставените данни са напълно анонимни. Biano Pixel не събира лични данни на потребителите, а само анонимизирани данни, които ви казват, че даден потребител е посетил вашия уебсайт, категория, продукт или че е извършил покупка.

4. Възможно ли е Biano Pixel да бъде внедрен чрез Google Tag Manager?

Да, може. Прочетете инструкциите в раздела за изпълнение.